Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Центар за кариера на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Оддел за кариера

Aлумни клуб

Најбарани професии за 2014

Како резултат на развојот на глобалната економија и потребите на стопанството, професиите кои во минатото беа најбарани денес се сосема различни...

Повеќе...

Линкедин мрежа за професионално поврзување

Линкедин претставува професионална - друштвена мрежа со седиште во Калифорнија и првпат е лансирана во 2003 година...

Повеќе...

Heineken - Кандидат

In response to the shrunken job pool and the ever-growing ocean of job seekers, many companies are taking a non-traditional approach to filling openings...

Повеќе...

Copyright © 2017 CKR - UGD Rights Reserved.