Како да ја реализирате студентската пракса:


Нов начин за администрација на студентската пракса преку е-индекс / издавање на упатница, нејзина верификација и враќање на студентски прашања

Се известуваат студентите од прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип дека почнувајќи од лето 2016/2017 (пракса која е услов за упис на повисока студиска година во учебна 2017/2018 година), почнува да се применува нов начин за издавање и процесирање на упатницата за реализација на студентската пракса, што е услов за упис на повисока студиска година, целосно преку е-индекс:

- Креирање на запис во електронскиот индекс (со сите потребни информации), генерирање на документот и печатење од страна на самиот студент;

 - Реализација на праксата во избраната компанија и верификација на упатницата и пополнетиот (од страна на студентот) дневник за пракса од страна на одговорното лице во компанијата, и

 - Приложување на верифицираната упатница (со потпис/печат од компанијата) на студентски прашања заради складирање во досието и регулирање на исполнетиот услов за упис на повисока студиска година во еиндекс, како и приложување на верифицираниот дневник за пракса кај менторот на ниво на факултет (продекан за настава).

Напомена: возможно е генерирање на упатница и за претходните учебни години, доколку студентот во моментот не располага со документација за реализирана пракса во минатото. 

 Потребните чекори се дадени во следното УПАТСТВО.


Занимливости


Најбарани професии за 2014

Како резултат на развојот на глобалната економија и потребите на стопанството, професиите кои во минатото беа најбарани денес се сосема различни...
Повеќе »

Линкедин мрежа

Линкедин претставува професионална - друштвена мрежа со седиште во Калифорнија и првпат е лансирана во 2003 година...
Повеќе »

Heineken - Кандидат

In response to the shrunken job pool and the ever-growing ocean of job seekers, many companies are taking a non-traditional approach to filling openings...
Повеќе »

QR код во работно CV

Да не се лажеме, денес не е научна фантастика да подготвиш 'бонбона' CV со малку труд...
Повеќе »

Листа на прашања за интервју во Google

Below are a list of Questions you might be asked at Google for a job interview...
Повеќе »

Интервју со Drew Houston - CEO на Dropbox

The CEO of Dropbox explains why simplicity is so hard to achieve...
Повеќе »

Инфографик за интервјуа за работа

Heather R. Huhman is the founder and president of Come Recommended...
Повеќе »

Fake Amazon resume proves the power of personal branding

Fake Amazon resume proves the power of personal branding...
Повеќе »

Повеќе занимливости »

Следете нè на

     Местоположба

Контакт